Sunday, January 16, 2011

Misi & Objektif

Misi Unit Kokurikulum

Menjadi sebuah pusat pembelajaran bagi menggalakkan dan membentuk individu yang mempunyai watak dan peribadi yang seimbang, berdisiplin, patriotik, mencintai ilmu, menghayati budaya dan mempunyai kepekaan sosial dengan hasrat universiti untuk melahirkan graduan yang cemerlang .Objektif Unit Kokurikulum

 • Memenuhi hasrat universiti dalam mewujudkan pendidikan seimbang dan menyeluruh supaya pelajar menjadi siswazah yang lebih matang.

 • Memberi pendedahan kepada pelajar dari aspek teori dan amalan terutamanya dari segi kepimpinan agar dapat melengkapkan pelajar menjadi pemimpin serba boleh dan berwawasan.

 • Menggalakkan pelajar memiliki sifat-sifat murni seperti berdisiplin, berdedikasi, berdikari, bermoral, bersyukur dan bertanggungjawad bagi membentuk generasi masyarakat yang teguh dan padu.

 • Menerapkan nilai-nilai kerohanian, patriotik dan keusahawanan agar pelajar mampu menjadi pemangkin kepada kemajuan negara.

 • Memberi peluang kepada pelajar mengasah bakat dan kemahiran serta menggunakan masa senggang dengan lebih bermakna untuk kemajuan diri, organisasi dan masyarakat.


Objektif Unit Kesatria
 • Membentuk keperibadian pelajar supaya berdisiplin dan berhemah tinggi
 • Membina jasmani pelajar melalui latihan kawad dan jasmani
 • Merapatkan silaturahim para pelajar melalui pergaulan semasa latihan
 • Memupuk semangat kerjasama di dalam kumpulan 
 • Memberi pengetahuan umum para pelajar selain dari bidang akademik masing-masing melalui ceramah-ceramah yang dijadualkan
 • Menyediakan keperluan majikan dalam aspek kepimpinan dan disiplin

No comments:

Post a Comment